2011-01-27

9420 Tablet Keyboard V 4.0.0 Features (with Images)
[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติในรุ่น.4.0.0]

รูปที่ 1.0 - แสดงเลขอารบิคแทนเลขไทย


รูปที่ 2.0a - (รุ่นโปร) รองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ (แสดงร่วมกับ กาแลคซี่แท๊บ 7 นิ้ว)


รูปที่ 2.0b - (รุ่นโปร) รองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ (ภาพแสดงการว่างปุ่ม)[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติในรุ่น.3.0.0]

รูปที่ 3.0a - ปุ่มปิด(ชั่วคราว)แถบแนะนำคำ เพื่อเพิ่มพื้นที่การแสดงข้อความ


รูปที่ 3.0b - การแสดงอักขระหน้ายิ้ม โดยการปาดจาก ซ้าย-ไป-ขวา


รูปที่ 3.0c - ปุ่มสำหรับการตัด-แปะข้อความ


รูปที่ 4.0 - สีแป้นพิมพ์ที่เพิ่มและรูปลักษณ์ปุ่มใหม่[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติใหม่ในรุ่น 2.2.1]

รูปที่ 1.0 - คุณสมบัติใหม่ในรุ่น 2.2.1 (เมนู)รูปที่ 2.0 - สีแป้นพิมพ์ใหม่ (พร้อมสีตัวยกแคร่อย่างชัดเจน)รูปที่ 3.0 - หน้าต่างพรีวิว (Preview Text) ในขนาดต่างๆ
[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติใหม่ในรุ่น 2.2.0]

รูปที่ 1.0 - ปรับความสูงของแป้นพิมพ์ (แยกปรับระหว่างแนวตั้ง และแนวนอน)
รูปที่ 2.0 - ปรับขนาดฟอนต์บนปุ่ม (แยกปรับระหว่างแป้นแนวตั้ง และแนวนอน)
รูปที่ 3.0 - ยกเลิกแป้นพิมพ์เต็มจอในแนวนอน
รูปที่ 4.0 - เปลี่ยนสีฟอนต์ตัวยกแคร่ได้ (สำหรับรุ่นบริจาค)


[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติของ 9420 Tablet Keyboard]

รูปที่ 1.0 - แป้นแนวตั้ง (ภาษาอังกฤษ/ไทย) และคุณสมบัติ Preview Text (แบบโปร่งแสง)
รูปที่ 2.0 - แป้นแนวนอน (ภาษาอังกฤษ)
รูปที่ 3.0 - แป้นแนวนอน (ภาษาไทย)
รูปที่ 4.0 - ภาพแสดงการกดค้าง (LongTap), กดซ้ำ (MultiTap), และการปัดนิ้วขึ้น/ขึ้น (KeyFling/Up)
รูปที่ 5.0 - ภาพแสดง Advanced Popup KB และการรองรับการลากนิ้วเพื่อเปลี่ยนแป้น

รูปที่ 6.0 - ภาพแสดงชอร์ตคัตและการลากนิ้วพิเศษ (การเขย่า โปรดคลิ๊ก)
รูปที่ 7.0 - ภาพแสดงการทำงานของระบบจดจำและแนะนำคำ
รูปที่ 8.0 - ภาพแสดงการแนะนำคำ
รูปที่ 9.0 - ภาพแสดงการกำหนดคำในระบบ @MyWords (เฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้น)
รูปที่ 10.0 - ภาพแสดงการแจ้งชอร์คัตที่ได้กระทำการไป
รูปที่ 11.0 - ภาพแสดงระบบการแจ้งข้อมูลด้านการใช้งานและอื่นๆ (ระบบ 9420Inform)
Solution 9420 Blog