2011-01-27

9420 Tablet Keyboard for Android Features


 • ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติในรุ่น 4.0.0

 • [มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.4.0.0 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 200/201]
  • New, เครื่องยนต์ใหม่ ไวกว่าเดิม
  • New, MultiTouch กดหลายปุ่มพร้อมกันได้
  • New, เพิ่มสีแป้นพิมพ์ใหม่ (สีขาว)
  • New, Soft-Enter กดค้างปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน SMS, GTalk, WhatApps
  • New, ใช้เลขอารบิคแทนเลขไทย (แป้นพิมพ์ไทย)
  • New, ตั้งความสูงแป้นพิมพ์แบบใหม่ (เดิมได้ขั้นละ 10%)
  • New, (รุ่นโปร) เพิ่มการรองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ
  • New, (รุ่นฟรี) มีข้อความแนะนำช่องทางการบริจาค

  [มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.3.0.0 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 92/93]
  • New, รองรับแป้นพิมพ์สไลด์ โดยที่คุณสมบัติดังนี้
   • ปุ่มยกแคร่ (Shift Key) เป็นแบบไม่ค้าง (Non-stickly)
    (แม้จะใช้งานกับแอนดรอยด์รุ่นก่อน เช่น R2.2)
   • มีระบบแนะนำคำขณะพิมพ์ (พิมพ์ได้เร็วขึ้น หรือช่วยด้านการสะกดคำ)
   • สามารถตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษาได้
   • ทำ Text Selection โดยการกด Shift + ลูกศร ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา
   • ทำการตัดแปะข้อความ โดยใช้ปุ่ม Cntl+A, Cntl+X, Cntl+C, Cntl+V
    (หมายเหตุ - สามารถใช้ได้บนแอนดรอยด์รุ่นก่อนๆที่ไม่รองรับปุ่ม Cntl)
  • New, ปุ่มปิดแถบแนะนำคำ(ชั่วคราว) เพื่อเพิ่มพื้นที่การแสดงข้อความ(ในแนวนอน)
  • New, ชุดอักขระหน้ายิ้ม (ร้อยกว่ารูปแบบ) โดยการปาดจาก ซ้าย-ไป-ขวา
  • New, ระบบการตัดแปะข้อความ (Text Selection, Cut/Copy/Paste)
  • New, เพิ่มสีแป้นพิมพ์
  • New, ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ปุ่ม
  • New, (สำหรับรุ่นพิเศษ/บริจาค) สำรองค่า Setting ไว้ใน SDCard ได้

  [มีอะไรใหม่ในรุ่น V 2.2.1]
  • New, ปรับโค้ดให้ทำงานเร็วขึ้น เนียนขึ้น (โดยเฉพาะ แท็บเล็ทแอนดรอยด์ R3.0 - HoneyComb)
  • New, ปรับสีแป้นพิมพ์ใหม่ (พร้อมสีตัวยกแคร่อย่างชัดเจน)
  • New, เลือกขนาดหน้าต่างของพรีวิว (Preview Text) ได้


  [มีอะไรใหม่ในรุ่น V 2.2.0]
  • New, เลือกความสูงของแป้น (แนวตั้งและแนวนอน)
  • New, ปรับขนาดตัวอักขระบนปุ่มในแป้น (แนวตั้งและแนวนอน)
  • New, เลือกให้ใช้แป้นพิมพ์แนวนอนแบบไม่เป็น “Full Screen Mode” ได้ (เหมาะสำหรับ Tablet ขนาดใหญ่)
  • New (สำหรับรุ่นบริจาค แทนคำขอบคุณแด่ผู้มีอุปการะคุณ), เลือกสีตัวอักขระของตัวยกแคร่ได้

  [มีอะไรใหม่ในรุ่น V 2.1.3]
  • New, ปรับโค้ดให้ทำงานเร็วขึ้น เนียนขึ้น
  • New, ปรับการแสดงอักขระบนปุ่มให้รองรับ font หลากรูปแบบ
  • Fixed, แก้บักเกิด "ประโยคล่าสุดผุดขึ้นมา" เมื่อพิมพ์ในแนวนอน กับ WhatsApp

  [มีอะไรใหม่ในรุ่น V 2.1.2]
  • Fixed, แก้บักเกิด Force Close เมื่อเปิดคุณสมบัติ การปรับเป็นแป้นพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ (Auto Capitalization)

  [มีอะไรใหม่ในรุ่น V 2.1.1]
  • New, ทำงานเร็วขึ้น
  • Fixed, แก้บักพิมพ์ซ้ำเมื่อใช้งานกับ WhatApps
  • Fixed, ปรับขนาดแป้นพิมพ์ให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น  [คุณสมบัติหลัก]
  • 2-Level Keyboard Layout, แป้นพิมพ์แสดงผล 2 ระดับ สำหรับการพิมพ์เหนือระดับ
   • พิมพ์ระดับบนโดยการ กดซ้ำ (MultiTap), กดค้าง (LongTap), และ/หรือ ปัดนิ้ว (KeyFling)
  • Standard Keyboard Layout, แป้นพิมพ์แสดงผลระดับเดียว
   • พิมพ์ระดับบนโดยการ กดปุ่มยกแคร่เพื่อเปลี่ยนเป็นแป้นแบบยกแคร่
  • Adv Popup KB, แป้นป๊อปอัพพิเศษ คือแป้น popup เมื่อกดค้างบนปุ่ม ทศนิยม, เครื่องหมาย @, และปุ่มปิดแป้น
   • Support Swipe, รองรับการลากนิ้วไปทางซ้าย/ขวา เพื่อสลับไปที่ Popup KB ข้างๆ
   • Adv Popup KB/Numberic+Symbol, แป้นป๊อปอัพพิเศษแสดงตัวเลข, สัญญาลักษณ์การคำนวณและค่าเงิน (เหนือปุ่ม ทศนิยม หรือปุ่มเครื่องหมาย @)
   • Adv Popup KB/Navigation-@MyKey, แป้นป๊อปอัพพิเศษเพื่อการควบคุมทิศทางและปุ่มสำหรับวลีใช้บ่อยที่ได้ตั้งไว้ (เหนือปุ่ม ปิด)
  • Word Suggestion, ระบบแนะนำคำ
  • (เฉพาะรุ่นพิเศษ) @MyWords, ระบบกำหนดคำตามความต้องการ
  • Auto Capitalization, การเปลี่ยนเป็นแป้นอังกฤษ/ยกแคร่โดยอัตโนมัติ
  • See-thru Preview Text, หน้าต่างแสดงตัวอักษรที่กดแบบโปร่งแสง (รองรับปุ่มแสดงผลสองระดับ)
  • Color and Skin, ตั้งสีของแป้นพิมพ์และส่วนต่างๆ
   • แป้นพิมพ์หลัก (5 สี)
   • แป้นป๊อปอัพ ( 5 สี)
   • แถบแนะนำคำ (7 สี)
  • Show Setting in Th/Eng, ตั้งให้แสดงภาษาเป็นไทย หรืออังกฤษ
  • Flexibly Setting, ตั้งค่าเปิด/ปิด คุณสมบัติต่างๆ รวมถึงค่าความเร็วในคุณสมบัติต่างๆได้

  [9420TKB ชอร์ตคัดและการเข้าถึงการใช้งาน]
  • 9420TKB Shortcuts, ชอร์ทคัต มีดังนี้
   • [Del], ลบ 1 อักขระ
   • [Shifted], ยกแคร่
   • [Unshifted], ปลดการยกแคร่
   • [CapsLock], ยกแคร่ค้าง
   • [KBClose], ปิดแป้นพิมพ์
   • [KBChange], เปลี่ยนแป้นพิมพ์
   • [KBChange/Backward], เปลี่ยนเป็นพิมพ์(แบบย้อนกลับ)
   • [GoToEng], เปลี่ยนเป็นแป้นอังกฤษ
   • [GoToThai], เปลี่ยนเป็นแป้นไทย
   • [GoSymbols], เปลี่ยนเป็นแป้นสัญญาลักษณ์
   • [SelectInputMethod], แสดงเมนู “Select Input Method” (สำหรับเลือกโปรแกรมคีย์บอร์ดอื่น)
   • [FastDel/1] = ลบ 3 อัขระ
   • [FastDel/2] = ลบ 5 อักขระ
   • [FastDel/3] = ลบ 7 อักขระ
   • [FastDel/4] = ลบย้อนถึงวรรค (Till Space)
   • [FastDel/5] = ลบทั้งหมด
  • โดยสามารถเข้าถึงได้ดังนี้
   • Shaking, การเขย่า มี 3 แบบ คือเขย่าสั้น, เขย่ายาว, และต่อเนื่อง
   • Swiping, การลากนิ้ว
    • Swipe, การลากนิ้วแบบธรรมดา มี 4 แบบคือ ลากนิ้วไปทางซ้าย, ไปทางขวา, ขึ้น, และลง
    • Advanced Swipe, การลากนิ้วพิเศษ เพิ่มรูปแบบการลากเป็น 8 รูปแบบ
   • วิดิทัศน์สาธิตการลากนิ้ว, การเขย่า, และการตั้งค่าการเขย่า โปรดคลิ๊ก

  [คุณสมบัติด้านการตอบสนอง]
  • Notification, การแจ้งชอร์ทคัตที่ได้กระทำการไป (Visual Feedback)
  • Vibration, การตอบสนองการกดด้วยการสั่น
  • Sound, การตอบสนองการกดด้วยเสียง

  [อื่นๆ]
  • No Thai KB, ตั้งปิดการใช้งานแป้นไทย
  • 9420Inform, รับทราบข่าวสารด้านการใช้งาน 9420TKB และอื่นๆ

  Solution 9420 Blog