2010-12-27

9420 Thai Keyboard V4.0.0 (What's new)[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.4.0.0 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 200/201]
 • New, เครื่องยนต์ใหม่ ไวกว่าเดิม
 • New, MultiTouch กดหลายปุ่มพร้อมกันได้
 • New, เพิ่มสีแป้นพิมพ์ใหม่ (สีขาว)
 • New, Soft-Enter กดค้างปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ใน SMS, GTalk, WhatApps
 • New, ใช้เลขอารบิคแทนเลขไทย (แป้นพิมพ์ไทย)
 • New, ตั้งความสูงแป้นพิมพ์แบบใหม่ (เดิมได้ขั้นละ 10%)
 • New, (รุ่นโปร) เพิ่มการรองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ
 • New, (รุ่นฟรี) มีข้อความแนะนำช่องทางการบริจาค
[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.3.0.0 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 90/91]
 • New, รองรับแป้นพิมพ์สไลด์ โดยที่คุณสมบัติดังนี้
  • มีระบบแนะนำคำขณะพิมพ์ (พิมพ์ได้เร็วขึ้น หรือช่วยด้านการสะกดคำ)
  • สามารถตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษาได้
  • ทำ Text Selection โดยการกด Shift + ลูกศร ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา
  • ทำการตัดแปะข้อความ โดยใช้ปุ่ม Cntl+A, Cntl+X, Cntl+C, Cntl+V
   (หมายเหตุ - สามารถใช้ได้บนแอนดรอยด์รุ่นก่อนๆที่ไม่รองรับปุ่ม Cntl)
  • ระบบพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ (Auto-Capitalization)
  • ระบบกดซ้ำ (MultiTap) กดปุ่มซ้ำเพื่อพิมพ์ตัวยกแคร่แบบลัด (พิมพ์เหมือนบีบี)
  • ระบบกดค้าง (LongTap) กดปุ่มค้างเพื่อพิมพ์ตัวยกแคร่แบบลัด
 • New, ปุ่มปิดแถบแนะนำคำ(ชั่วคราว) เพื่อเพิ่มพื้นที่การแสดงข้อความ(ในแนวนอน)
 • New, ชุดอักขระหน้ายิ้ม (ร้อยกว่ารูปแบบ) โดยการปาดจาก ซ้าย-ไป-ขวา
 • New, ระบบการตัดแปะข้อความ (Text Selection, Cut/Copy/Paste)
 • New, เพิ่มสีแป้นพิมพ์
 • New, ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ปุ่ม
 • New, ย่อ/ขยายคานเว้นวรรค เพิ่มให้กดได้แม่นยำมากขึ้นสำหรับหน้าจอขนาดเล็ก
 • New, (สำหรับรุ่นพิเศษ/บริจาค) สำรองค่า Setting ไว้ใน SDCard ได้

[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.2.2.1 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 78/79]
 • New, ปรับโค้ดให้ทำงานเร็วขึ้น เนียนขึ้น
 • New (สำหรับรุ่นพิเศษ/บริจาค), เลือกสีตัวของตัวยกแคร่ได้
 • New, ปรับสีแป้นพิมพ์ใหม่ (พร้อมสีตัวยกแคร่อย่างชัดเจน)
 • New, เพิ่มแป้นพิมพ์แนวตั้งเพื่อรองรับหน้าจอขนาดใหญ่ 4.0" ขึ้นไป (อังกฤษ 5 แถว)
 • New, เพิ่มแป้นพิมพ์แนวนอนแบบมารตฐาน (QWERTY) ทั้งไทยและอังกฤษ
 • New, เลือกความสูงของแป้น (แนวตั้งและแนวนอน)
 • New, เลือกขนาดตัวอักขระบนปุ่มในแป้น (แนวตั้งและแนวนอน)
 • New, เลือกขนาดหน้าต่างของพรีวิว (Preview Text) ได้
 • New, เลือกให้ใช้แป้นพิมพ์แนวนอนแบบไม่เป็น “Full Screen Mode” ได้ (เหมาะสำหรับ หน้าจอขนาดใหญ่)


[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.2.1.3 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 64/65]
 • แก้ับัก - ประโยคสุดท้ายผุดขึ้นมากรณีใช้งานใน WhatApps ในแนวนอน

[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.2.1.2 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 62/63]
 • ไม่มีครับ แค่ปรับให้รุ่นเท่ากับ 9420 "Tablet" Keyboard เท่านั้น

[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.2.1.1 "รุ่นฟรี" และ "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 60/61]
 • ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
 • แก้ับัก - พิมพ์ซ้ำกรณีใช้งานใน WhatApps
 • แก้บัก - ปิดแป้นสัญลักษณ์แล้วไม่ทำงานทันที

[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.2.1.0 "รุ่นพิเศษ" - เลขการสร้างที่ 59]

ครับ ตามที่บรรยายไว้ รุ่นพิเศษ/บริจาค (รหัสรุ่นคือ รุ่นแทนคำขอบคุณ) สำหรับผู้บริจาคสนับสนุน Solution 9420 มาครับ คุณสมบัติหลักคือ การกำหนดคำในระบบ @MyWords (Manage @MyWords) ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
 • เพิ่มคำที่คุณใช้บ่อย ในสไตล์ของคุณเอง ที่ Dic ในประเทศไหนก็ไม่มีให้
 • ใช้งานง่าย เพียงแค่พิมพ์คำลงในหน้า @MyWords (เหมือน NotePad) คั่นด้วยวรรค และมีสองอักขระขึ้นไป
 • เพิ่ม/ลบได้ดั่งใจ หรือจะใช้ Copy จากแหล่งอื่นมา Paste ในหน้า @MyWords ได้เช่นกัน
 • หมายเหตุ - โปรแกรมคีย์บอร์ดจากต่างประเทศหลายรายมีแต่เพิ่ม ไม่มีให้ลบ สุดท้ายกลายเป็นขยะคำในเครื่อง!!!
 • สามารถรองรับคำที่ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ได้ (ที่ไม่ทับซ้อนกับ @ หรือ #) เช่น :) **/\** หรือ รหัสโทรศัพท์เช่น (800) เป็นต้น
 • ยกเว้น - สัญลักษณ์ @ # และเครื่องหมายดังนี้ เครื่องหมายค่าเงิน, • (Bullet), ° (องศา), μ (มิว/Mu), ƒ (ฟังก์ชัน), ¶ (พาย), ± (บวก/ลบ), ÷ (หาร), ™ (Trademark), ® (Registered), ©(Copyright), ¿ (คำถามกลับหัว), ¡ (ตกใจกลับหัว)
 • สามารถรองรับคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขได้ เช่น 555 ๕๕๕ (หรือรหัสทางไกลเช่น 662)
 • สามารถรองรับ"วลี"สั้นๆได้ (เหมาะกับวลีภาษาอังกฤษ) เช่น In_meeting,_Will_call_back (จะได้ "In meeting, Will call back")
 • หมายเหต/1 - ใช้เครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ (Underscored) แทนการวรรค หมายเหตุ/2 - ในกรณีที่ต้องการพิมพ์สัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ ให้พิมพ์สองครั้งติดกัน เช่น "__O" จะได้ "_O"

ระบบการกำหนดคำตามสไตล์การใช้งานของคุณ (@MyWords - มีเฉพาะในรุ่นพิเศษ)


[มีอะไรใหม่ใน 9420TKB V.2.1.0 - เลขการสร้างที่ 58]

มีดังต่อไปนี้ (ไม่มากครับ)
 • แป้นอังกฤษ พิเศษ/2 - ที่สามารถพิมพ์สัญลักษณ์จากแป้นโดยตรงโดยใช้การปัดนิ้ว/กดซ้ำ/กดค้าง
 • ระบบแนะนำคำ - ที่มาพร้อมฐานข้อมูลคำทั้งไทยและอังกฤษแบบตัวเต็ม (ไม่มีตัดทอน)
 • 9420Inform - รับข่าวสารการออก 9420TKB รุ่นใหม่ หรือข้อมูลด้านการใช้งาน(และอื่นๆ) ได้ทันทีแป้นอังกฤษพิเศษ/2 (Advanced English/2)ระบบแนะนำคำ (Word Suggestion - อังกฤษ/ไทย)ระบบการแจ้งข้อมูลด้านการใช้งานและอื่นๆ (ระบบ 9420Inform)


Solution 9420 Blog