2015-05-27

9420 Thai Keyboard Pro Installation

[ขั้นตอนการเปิดใช้งาน 9420 Thai Keyboard Pro ]

ทั้งหมดมีขั้นตอน ดังนี้
 • ระบุว่าจะใช้งาน 9420 Thai Keyboard Pro
 • เลือกให้เป็นแป้นพิมพ์ที่จะใช้งาน

[การระบุว่าจะใช้งาน 9420 Thai Keyboard Pro]
การระบุว่าจะใช้งาน 9420 Thai Keyboard Pro เป็นหนึ่งในบรรดา Keyboard ในการใช้งาน สามารถทำได้โดย
 • เข้าหน้า Language & Input ใน Setting ของแอนดรอยด์
  • เรียกโปรแกรมส่ง SMS (หรือ ไลน์) พิมพ์อักษรไปสักตัว เพื่อให้มีแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นมา
  • (ขณะที่แป้นพิมพ์ยังปรากฏอยู่) ลากนิ้วจากขอบบนลงด้านล่าง (จะมีหน้าจอแจ้งเตือนเปิดตามนิ้วที่ลาก)
  • ทำการเลือกออฟชั่น [Select input method] (จะมีหน้าจอป๊อบอัพขึ้นมา)
  • ทำการเลือกออฟชั่น [Configure Input Method] ก็จะไปหน้า Language & Input
 • ระบุว่าเราจะใช้ 9420 Thai Keyboard Pro
  [เลือกให้มีเครื่องหมายถูกที่ 9420 Thai Keybaord Pro]
 • จะมี ป๊อบอัพแจ้งเตือนเรื่องการใช้โปรแกรมแป้นพิมพ์ (เป็นคำเตือนมาตรฐาน) ให้กด [ตกลง/OK]
 • เสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือก

[รูป 2.0 การระบุว่าจะใช้ 9420 Thai Keyboard Pro].

[การเปิดใช้งาน]
ขั้นตอนต่อไปคือ เราต้องบอก Android ว่า เราจะใช่ 9420 Thai Keyboard สำหรับการพิมพ์โดย
 • เข้าหน้า Language & Input ใน Setting ของแอนดรอยด์ (อีกครั้ง)
  • เรียกโปรแกรมส่ง SMS (หรือ ไลน์) พิมพ์อักษรไปสักตัว เพื่อให้มีแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นมา
  • (ขณะที่แป้นพิมพ์ยังปรากฏอยู่) ลากนิ้วจากขอบบนลงด้านล่าง (จะมีหน้าจอแจ้งเตือนเปิดตามนิ้วที่ลาก)
  • ทำการเลือกออฟชั่น [Select input method]
 • ทำการเลือก 9420 Thai Keyboard Pro
 • เมื่อเสร็จสิ้น 9420 Thai Keyboard จะถูกเรียกขึ้นมา


[รูป 3.0 เลือก 9420 Thai Keyboard Pro สำหรับการพิมพ์]Solution 9420 Blog