2015-05-27

9420 Thai Keyboard Pro - Features
[คุณสมบัติของ 9420 Thai Keyboard Pro]
คุณสมบัติของ 9420 Thai Keyboard Pro มีดังนี้
 • รองรับการแหวกแป้นพิมพ์ (ใหม่)
 • รองรับการปรับหน้าจอสำหรับการพิมพ์มือเดียว
 • รองรับหน้าจอทุกขนาด และแอนดรอยด์รุ่น R3.0 ขึ้นไป
 • รองรับแป้นพิมพ์ภายนอก (Shift+Enter สำหรับส่งข้อความในไลน์)
 • เปลี่ยนภาษาโดยการปาดนิ้วจาก ซ้าย-ไป-ขวา
 • พิมพ์ตัวยกแคร่แบบลัด (กดซ้ำ กดค้าง ปัดขึ้น)
 • รองรับระบบพิมพ์ด้วยเสียง (Google Voice Recognition)
 • รองรับตัวอิโมจิ (จำนวนแปรตามเครื่องนั้นๆ บางเครื่องจะเป็นสีขาวดำ)
 • แสดงเลขอาราบิกบนแป้นไทย
 • ระบบแนะนำคำ (สามารถเพิ่มคำเองได้)
 • เปลี่ยนขนาด/สีแป้น ตัวยกแคร่ ขนาดตัวอักษรในปุ่ม
 • ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์ และปุ่มการคัดลอกตัดแปะข้อความ

รูปที่ 1.0a - แสดงการปรับหน้าจอเพื่อการพิมพ์มือเดียว


Figure 1.0b - แสดงการแหวกแป้นพิมพ์สำหรับ Tablet และมือถือ/แนวนอนFigure 1.0c - พื้นที่ตรงกลางจะมีแป้นอิโมจิ (เลื่อนซ้าย/ขวาได้) กรณีที่มีความกว้างเพียงพอรูปที่ 1.0d - แสดงเลขอารบิคแทนเลขไทย


รูปที่ 2.0a - รองรับแป้นพิมพ์เสริม


รูปที่ 2.0b - รองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ


รูปที่ 2.0c - รองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ


รูปที่ 3.0 - ภาพแสดงการกดค้าง (LongTap), กดซ้ำ (MultiTap), และการปัดนิ้วขึ้น/ขึ้น (KeyFling/Up)


รูปที่ 4.0 - การพิมพ์ด้วยเสียง


รูปที่ 5.0a - การแสดงอักขระหน้ายิ้ม โดยการปาดจาก ซ้าย-ไป-ขวา


รูปที่ 5.0b - การแสดงอักขระหน้ายิ้ม แบบรูปภาพ


รูปที่ 6.0a - สีแป้นพิมพ์ที่เพิ่มและรูปลักษณ์ปุม


รูปที่ 6.0b - ปรับขนาดฟอนต์บนปุ่ม (แยกปรับระหว่างแป้นแนวตั้ง และแนวนอน)


รูปที่ 7.0 - ภาพแสดงการกำหนดคำในระบบ @MyWords (เฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้น)Solution 9420 Blog