2011-06-17

การเปิดใช้งาน 9420Tab บนแอนดรอยด์ R3.0 (Honey Comb) แท็บเล็ท

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน 9420Tab หลังจากได้ install มีดังนี้
  • เข้าหน้า Setting
  • Enable 9420 Tablet Keyboard
  • ตั้งค่า "Input Method Selector" ให้เป็น "Always Show"
  • เปลี่ยนมาใช้ "9420 Tablet Keyboard"


[รูปที่ 1.0 - ขั้นตอนการเข้าหน้า Setting][รูปที่ 2.0 - ขั้นตอนการ "Enable" 9420 Tablet Keyboard]
[รูปที่ 3.0 - ขั้นตอนการตั้งค่า "Input Method Selector" ให้เป็น "Always show"][รูปที่ 4.0 - การเปลี่ยนมาใช้งาน 9420 Tablet Keyboard]

Solution 9420 Blog