2010-12-27

9420 Thai Keyboard V 4.0.0 Features (with Images)
[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติในรุ่น.4.0.0]

รูปที่ 1.0 - แสดงเลขอารบิคแทนเลขไทย


รูปที่ 2.0a - (รุ่นโปร) รองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ (แสดงร่วมกับ กาแลคซี่แท๊บ 7 นิ้ว)


รูปที่ 2.0b - (รุ่นโปร) รองรับแป้นพิมพ์พอร์ทโฟริโอ (ภาพแสดงการว่างปุ่ม)
[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติ(ใหม่)ในรุ่น.3.0.0]

รูปที่ 3.0a - ปุ่มปิด(ชั่วคราว)แถบแนะนำคำ เพื่อเพิ่มพื้นที่การแสดงข้อความ


รูปที่ 3.0b - การแสดงอักขระหน้ายิ้ม โดยการปาดจาก ซ้าย-ไป-ขวา


รูปที่ 3.0c - ปุ่มสำหรับการตัด-แปะข้อความ


รูปที่ 4.0 - สีแป้นพิมพ์ที่เพิ่มและรูปลักษณ์ปุ่มใหม่


รูปที่ 5.0 - การย่อ/ขยายคานเว้นวรรคสำหรับหน้าจอเล็ก[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติใหม่ในรุ่น.2.2.1]
รูปที่ 1.0 - คุณสมบัตินรุ่น 2.2.1 (เมนู)รูปที่ 2.0 - เปลี่ยนสีฟอนต์ตัวยกแคร่ได้ (สำหรับรุ่นบริจาค)รูปที่ 3.0 - สีแป้นพิมพ์ใหม่ (พร้อมสีตัวยกแคร่อย่างชัดเจน)รูปที่ 4.0 - ปรับความสูงของแป้นพิมพ์ (แยกปรับระหว่างแนวตั้ง และแนวนอน)รูปที่ 5.0 - ปรับขนาดฟอนต์บนปุ่ม (แยกปรับระหว่างแป้นแนวตั้ง และแนวนอน)รูปที่ 6.0 - หน้าต่างพรีวิว (Preview Text) ในขนาดต่างๆรูปที่ 7.0 - ยกเลิกแป้นพิมพ์เต็มจอในแนวนอน
[ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติในรุ่น.2.1.3]

รูปที่ 1.0 - แป้นภาษาอังกฤษที่มีในรุ่น 2.1.0 และคุณสมบัติ Preview Text (แบบโปร่งแสง)รูปที่ 2.0 - แป้นภาษาไทยที่มีในรุ่น 2.1.0รูปที่ 3.0 - ภาพแสดงการกดค้าง (LongTap), กดซ้ำ (MultiTap), และการปัดนิ้วขึ้น/ขึ้น (KeyFling/Up)รูปที่ 4.0 - ภาพแสดงการกดค้าง, กดซ้ำ, และการปัดนิ้ว บน แป้นอังกฤษ พิเศษ/2รูปที่ 5.0 - ภาพแสดง Popup KB, Advanced Popup KB, คุณสมบัติ @WebKey และ @MyKeyรูปที่ 6.0 - ภาพแสดง Advanced Popup KB และการรองรับการลากนิ้วเพื่อเปลี่ยนแป้นรูปที่ 7.0 - ภาพแสดงชอร์ตคัตและการลากนิ้วพิเศษ (การเขย่า โปรดคลิ๊ก)รูปที่ 8.0 - ภาพแสดงการทำงานของระบบจดจำและแนะนำคำรูปที่ 9.0 - ภาพแสดงการแนะนำคำรูปที่ 10.0 - ภาพแสดงการกำหนดคำในระบบ @MyWords (เฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้น)รูปที่ 11.0 - ภาพแสดงการแจ้งชอร์คัตที่ได้กระทำการไปรูปที่ 12.0 - ภาพแสดงระบบการแจ้งข้อมูลด้านการใช้งานและอื่นๆ (ระบบ 9420Inform)
Solution 9420 Blog