2010-12-15

9420 Thai Keyboard V2.0.0 Features

.

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
.
ขอ V.2.0.0 เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แอนดรอยด์ในประเทศไทยครับ

.

.

[สรุปคุณสมบัติ 9420 Thai Keyboard for Android V.2.0.0]

.

 • ภาพประกอบคำบรรยายคุณสมบัติในรุ่น 2.0.0


 • .

  [คุณสมบัติหลัก]
  • 2-Level Keyboard Layout, แป้นพิมพ์แสดงผล 2 ระดับ สำหรับการพิมพ์เหนือระดับ
   • พิมพ์ระดับบนโดยการ กดซ้ำ (MultiTap), กดค้าง (LongTap), และ/หรือ ปัดนิ้ว (KeyFling)
   • มีแป้นภาษาอังกฤษ 2 แป้น (อังกฤษ พิเศษ/1 และ อังกฤษ พิเศษ/1 แบบไม่มีปุ่มลบ)
   • มีแป้นภาษาไทย 3 แป้น (ไทย 5x9 พิเศษ, ไทย 5x9 และ ไทย 5x9 แบบไม่มีปุ่มลบ)
   • มีแป้นสัญญาลักษณ์ 2 แป้น (สัญญาลักษณ์ พิเศษ และสัญญาลักษณ์ พิเศษ แบบไม่มีปุ่มลบ)
  • Standard Keyboard Layout, แป้นพิมพ์แสดงผลระดับเดียว เป็นแป้นอยู่ในรุ่นก่อนหน้า V2.0
   • มีแป้นภาษาอังกฤษ 3 แป้น ออกแบบสำหรับการใช้ปากกา, นิ้วกด และ นิ้วกดแบบไม่มีปุ่มลบ
   • มีแป้นภาษาไทย 3 แป้น ออกแบบสำหรับการใช้ปากกา, นิ้วกด และ นิ้วกดแบบไม่มีปุ่มลบ
   • มีแป้นสัญญาลักษณ์ 3 แป้น ออกแบบสำหรับการใช้ปากกา, นิ้วกด และ นิ้วกดแบบไม่มีปุ่มลบ
  • Adv Popup KB, แป้นป๊อปอัพพิเศษ คือแป้น popup เมื่อกดค้างบนปุ่ม ทศนิยม, เครื่องหมาย @, และปุ่มปิดแป้น
   • มีอยู่เฉพาะในแป้นพิมพ์แสดงผล 2 ระดับ
   • Support Swipe, รองรับการลากนิ้วไปทางซ้าย/ขวา เพื่อสลับไปที่ Popup KB ข้างๆ
   • Adv Popup KB/Numberic, แป้นป๊อปอัพพิเศษแสดงตัวเลข, สัญญาลักษณ์การคำนวณและค่าเงิน (เหนือปุ่ม ทศนิยม)
   • Adv Popup KB/Symbol, แป้นป๊อปอัพพิเศษแสดงสัญญาลักษณ์ (เหนือปุ่มเครื่องหมาย @)
   • Adv Popup KB/Navigation-@MyKey, แป้นป๊อปอัพพิเศษเพื่อการควบคุมทิศทางและปุ่มสำหรับวลีใช้บ่อยที่ได้ตั้งไว้ (เหนือปุ่ม ปิด)
  • Popup KB (Standard), แป้นป๊อปอัพ(ธรรมดา) คือแป้น popup เมื่อกดค้างบนปุ่มอักษรใดๆที่อยู่แถวที่ 2 ขึ้นไป (นับจากล่างสุด)
   • Shifted Key, แป้นป๊อปอัพแสดงอักขระตัวยกแคร่
   • Near-by Key, แป้นป๊อปอัพแสดงอัขระตัวถัดไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวา
   • @WebKey, สำหรับบางปุ่มจะมีปุ่มพิเศษ (@WebKey) ที่สามารถพิมพ์ URL ที่ใช้บ่อยได้ (เช่น @gmail.com หรือ ".com")
  • Auto Capitalization, การเปลี่ยนเป็นแป้นอังกฤษ/ยกแคร่โดยอัตโนมัติ
  • Extended Height, การปรับเพิ่มความสูงของแป้นพิมพ์ สำหรับเครื่องที่มีหน้าจอขนาดเล็ก
  • See-thru Preview Text, หน้าต่างแสดงตัวอักษรที่กดแบบโปร่งแสง (รองรับปุ่มแสดงผลสองระดับ)
  • Color and Skin, ตั้งสีของแป้นพิมพ์และส่วนต่างๆ
   • แป้นพิมพ์หลัก (5 สี)
   • แป้นป๊อปอัพ ( 5 สี)
   • แถบแนะนำคำ (7 สี)
  • Show Setting in Th/Eng, ตั้งให้แสดงภาษาเป็นไทย หรืออังกฤษ
  • Flexibly Setting, ตั้งค่าเปิด/ปิด คุณสมบัติต่างๆ รวมถึงค่าความเร็วในคุณสมบัติต่างๆได้


  .

  [9420TKB ชอร์ตคัดและการเข้าถึงการใช้งาน]
  • 9420TKB Shortcuts, ชอร์ทคัต มีดังนี้
   • [Del], ลบ 1 อักขระ
   • [Shifted], ยกแคร่
   • [Unshifted], ปลดการยกแคร่
   • [CapsLock], ยกแคร่ค้าง
   • [KBClose], ปิดแป้นพิมพ์
   • [KBChange], เปลี่ยนแป้นพิมพ์
   • [KBChange/Backward], เปลี่ยนเป็นพิมพ์(แบบย้อนกลับ)
   • [GoToEng], เปลี่ยนเป็นแป้นอังกฤษ
   • [GoToThai], เปลี่ยนเป็นแป้นไทย
   • [GoSymbols], เปลี่ยนเป็นแป้นสัญญาลักษณ์
   • [SelectInputMethod], แสดงเมนู “Select Input Method” (สำหรับเลือกโปรแกรมคีย์บอร์ดอื่น)
   • [FastDel/1] = ลบ 3 อัขระ
   • [FastDel/2] = ลบ 5 อักขระ
   • [FastDel/3] = ลบ 7 อักขระ
   • [FastDel/4] = ลบย้อนถึงวรรค (Till Space)
   • [FastDel/5] = ลบทั้งหมด
  • โดยสามารถเข้าถึงได้ดังนี้
   • Shaking, การเขย่า มี 3 แบบ คือเขย่าสั้น, เขย่ายาว, และต่อเนื่อง
   • Swiping, การลากนิ้ว
    • Swipe, การลากนิ้วแบบธรรมดา มี 4 แบบคือ ลากนิ้วไปทางซ้าย, ไปทางขวา, ขึ้น, และลง
    • Advanced Swipe, การลากนิ้วพิเศษ เพิ่มรูปแบบการลากเป็น 8 รูปแบบ
   • วิดิทัศน์สาธิตการลากนิ้ว, การเขย่า, และการตั้งค่าการเขย่า โปรดคลิ๊ก

  .

  [คุณสมบัติด้านการตอบสนอง]
  • Notification, การแจ้งชอร์ทคัตที่ได้กระทำการไป (Visual Feedback)
  • Vibration, การตอบสนองการกดด้วยการสั่น
  • Sound, การตอบสนองการกดด้วยเสียง

  .

  [อื่นๆ]
  • No Symbol Keyboard, ตั้งปิดการใช้งานของแป้นสัญญาลักษณ์ กรณีต้องการใช้แป้นอังกฤษและไทยเท่านั้น
  • English Only, ตั้งให้ใช้งานเฉพาะภาษาอังกฤษ ผ่านคุณสมบัติ
   • No Thai KB, ตั้งปิดการใช้งานแป้นไทย
   • No Thai in Symbol KB, ไม่แสดงอักขระไทยในแป้นสัญญาลักษณ์

  Solution 9420 Blog