2010-12-24

9420 Thai Keyboard Release Note

[รายละเีอียดด้านการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติในเวอร์ชันต่างๆ]


[Version 2.2.2 (Build 80) - July 20, 2011]
 • Fixed, (สำหรับโทรศัพท์บางรุ่น) แก้ไขให้แป้น Adv-Poppup KB ขนาดไม่ใหญ่เกิน
  (แป้น Popup ที่เปิดเมื่อทำการ"กดค้าง"ที่ปุ่มจุดทศนิยม (ทางซ้ายของปุ่ม ENTER)


[Version 2.2.1 (Build 78) - July 17, 2011]
 • New, ปรับโค้ดให้ทำงานเร็วขึ้น เนียนขึ้น
 • New (สำหรับรุ่นบริจาค แทนคำขอบคุณแด่ผู้มีอุปการะคุณ), เลือกสีตัวของตัวยกแคร่ได้
 • New, ปรับสีแป้นพิมพ์ใหม่ (พร้อมสีตัวยกแคร่อย่างชัดเจน)
 • New, เพิ่มแป้นพิมพ์แนวตั้งเพื่อรองรับหน้าจอขนาดใหญ่ 4.0" ขึ้นไป (อังกฤษ 5 แถว)
 • New, เพิ่มแป้นพิมพ์แนวนอนแบบมารตฐาน (QWERTY) ทั้งไทยและอังกฤษ
 • New, เลือกความสูงของแป้น (แนวตั้งและแนวนอน)
 • New, เลือกขนาดตัวอักขระบนปุ่มในแป้น (แนวตั้งและแนวนอน)
 • New, เลือกขนาดหน้าต่างของพรีวิว (Preview Text) ได้
 • New, เลือกให้ใช้แป้นพิมพ์แนวนอนแบบไม่เป็น “Full Screen Mode” ได้ (เหมาะสำหรับ หน้าจอขนาดใหญ่)

[Version 2.1.0 (Build 58) - Dec 28, 2010]
 • New Word Suggestion (Full Dic DB), ระบบแนะนำคำที่มีฐานข้อมูลคำแบบไม่มีการตัดทอน
 • New @MyWords, เพิ่มคำในแบบฉบับของตัวคุณเองลงในระบบแนะนำคำ (มีเฉพาะรุ่นพิเศษ)
 • New New Adv Layout (Adv Eng/2), แป้นอังกฤษที่สามารถ ปัด/ลง ปัด/ข้าง เพื่อพิมพ์ตัวสัญลักษณ์
 • New 9420Inform, ระบบแจ้งข่าวเมื่อมีการออก 9420TKB รุ่นใหม่ และการแนะนำข่าวสารด้านการใช้งานต่างๆ


[Version 2.0.0 (Build 44) - Sept 20, 2010]
 • New 2-level Layout KB, แป้นพิมพ์แสดงผล 2 ระดับ
  • พิมพ์อักขระบนโดยการ กดซ้ำ (MultiTap), กดค้าง (LongTap), และ/หรือ ปัดนิ้ว (KeyFling)
  • เป็นแป้นภาษาอังกฤษ 2 แป้น
  • เป็นแป้นภาษาไทย 3 แป้น
  • เป็นแป้นสัญญาลักษณ์ 2 แป้น
 • New Adv Popup KB, แป้นป๊อปอัพพิเศษ (คือแป้นป๊อปอัพที่อยู่เหนือปุ่มแถวล่างสุด)
  • Swipe support, รองรับการลากนิ้วไปทางขวา/ซ้ายเพื่อสลับไปที่ Popup KB ข้างเคียง
  • Numberic, แป้นป๊อปอัพพิเศษแสดงตัวเลขและสัญญาลักษณ์การคำนวณ (เหนือปุ่ม ทศนิยม)
  • Symbols, แป้นป๊อปอัพพิเศษแสดงสัญญาลักษณ์ (เหนือปุ่มเครื่องหมาย @)
  • Navigation/@MyKey, แป้นป๊อปอัพพิเศษสำหรับการคุมทิศทางและปุ่มพิมพ์วลีใช้บ่อย (เหนือปุ่ม ปิด)
 • New Preview Text window, หน้าต่างแสดงตัวอักษรที่กดแบบโปร่งแสง (รองรับปุ่มแสดงผลสองระดับ)
 • New Advanced Swipe, เพิ่มรูปแบบการลากนิ้ว (เพิ่มอีก 4 รูปแบบ)
 • New Notification, ระบบแจ้งชอร์ทคัตที่ได้กระทำการไป
 • New Colors and Skins, ตั้งสีของแป้นพิมพ์และส่วนต่างๆ
  • แป้นพิมพ์หลัก (5 สี)
  • แป้นป๊อปอัพ ( 5 สี)
  • แถบแนะนำคำ (7 สี)
 • New No Symbol KB, ตั้งปิดการใช้งานแป้นสัญญาลักษณ์
 • New Bilingual, แสดงหน้า Setting เป็นภาษาเป็นไทย หรืออังกฤษ
 • New English Only, ใช้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น ผ่านการตั้งคุณสมบัติดังนี้
  • No Thai KB, ปิดการใช้งานแป้นไทย
  • No Thai in Symbols KB, ไม่แสดงอักขระไทยในแป้นสัญญาลักษณ์
 • New สามารถตั้งค่าเปิด/ปิด คุณสมบัติต่างๆ รวมถึงค่าความเร็วในคุณสมบัติต่างๆได้อย่างละเอียด
 • New เพิ่ม 9420TKB ชอร์ทคัต ดังนี้
  • (เพิ่มเติม)[SelectInputMethod], แสดงเมนู "Select Input Method" (สำหรับเลือกโปรแกรมคีย์บอร์ดอื่น)
  • (เพิ่มเติม)[Unshifted], ปลดการยกแคร่
  • (เพิ่มเติม)[CapsLock], ยกแคร่ค้าง
  • .

  • (ของเดิม) [Shifted], ยกแคร่
  • (ของเดิม) [Del], ลบ 1 อักขระ
  • (ของเดิม) [KBClose], ปิดแป้นพิมพ์
  • (ของเดิม) [GoToEng], เปลี่ยนเป็นแป้นอังกฤษ
  • (ของเดิม) [GoToThai], เปลี่ยนเป็นแป้นไทย
  • (ของเดิม) [GoSymbols], เปลี่ยนเป็นแป้นสัญญาลักษณ์
  • (ของเดิม) [KBChange], เปลี่ยนแป้นพิมพ์
  • (ของเดิม) [KBChange/Backward], เปลี่ยนเป็นพิมพ์(แบบย้อนหลัง)
  • (ของเดิม) [FastDel/1] = ลบ 3 อัขระ
  • (ของเดิม) [FastDel/2] = ลบ 5 อักขระ
  • (ของเดิม) [FastDel/3] = ลบ 7 อักขระ
  • (ของเดิม) [FastDel/4] = ลบย้อนถึงวรรค (Till Space)
  • (ของเดิม) [FastDel/5] = ลบทั้งหมด


[Version 1.6.0 (Build 18) - June 12, 2010]
 • Fixed แก้อาการ "คีย์ค้าง" ที่เกิดบน Android R2.2/Beta (Froyo)
 • Fixed FastDelete ทำงานเนียนขึ้นอีก
 • New คุณสมบัติประหยัดพลังงาน โดยจะปิดตัวเองหลังจากไม่มีกริยาใดๆสักพัก
 • New ใช้เทคโนโลยี LazyExecution ในการประวิงงานที่ต้องคำนวณมากหลายให้ไปทำให้เมื่อหยุดพิมพ์
  (ไม่หน่วงการพิมพ์ให้เสียอารมณ์)
 • (หมายเหตุ) คุณสมบัติที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะทำงานแยกกันโดยอิสระ ตามอำเภอใจเจ้าของ โดยเปิด/ปิดได้ที่หน้า Advanced Setting
 • New Remember Twitter Name
  • จะจดจำรายชื่อทวิตเตอร์ (สามอัขระขึ้นไป) ที่มีการใช้งานให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล (50 รายชื่อ)
  • กรณีฐานเต็ม 9420TKB จะลบรายชื่อออกตาม Fuzzy Logic ที่ออกแบบไว้
   (โปรดอย่าถามว่าทำอย่างไร เมื่อในอดีต - เพลงจงรัก)
  • สามารถ "Marked" ชื่อที่ไม่ต้องการให้ FuzzyDelete มายุ่งได้โดยการ SwipeUp/ถูขึ้น ที่ชื่อนั้น
   (Font จะเป็นสีขาว)
  • (วิธีการคือ) กดค้างที่ชื่อนั้นๆ (นับหนึ่งถึงสาม-ในใจ) แล้วถูขึ้น (ประมาณความสูงของปุ่ม KB)
  • สามารถ "Manual Delete" ชื่อที่ต้องการจะลบได้โดยการ SwipeDown/ถูลง ที่ชื่อนั้น
  • (วิธีการคือ) กดค้างที่ชื่อนั้นๆ (นับหนึ่งถึงสาม-ในใจ) แล้วถูลง
 • New Suggest Twitter Name
  • จะแสดงรายชื่อในฐานข้อมูลที่ตรงกับตัวอักษรที่กดเข้ามา
  • จะแสดงรายชื่อ Top10 เมื่อเริ่มพิมพ์เครื่องหมาย @
  • (หมายเหตุ) รายชื่อ Top10 อาจยังไม่มีการแสดงผล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและระบบ LazyCompute ยังทำงานไม่เสร็จ
 • New Remember Twitter TAG
  • จะจดจำรายชื่อ Twitter Tag (สามอัขระขึ้นไป) ที่มีการใช้งานให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล (50 รายชื่อ)
  • กรณีฐานเต็ม 9420TKB จะลบรายชื่อออกตาม Fuzzy Logic ที่ออกแบบไว้
  • สามารถ "Marked" ชื่อที่ไม่ต้องการให้ FuzzyDelete มายุ่งได้โดยการ SwipeUp/ถูขึ้น ที่ชื่อนั้น
  • สามารถ "Manual Delete" ชื่อที่ต้องการจะลบได้โดยการ SwipeDown/ถูลง ที่ชื่อนั้น
 • New Suggest Twitter TAG
  • จะแสดงรายชื่อในฐานข้อมูลที่ตรงกับตัวอักษรที่กดเข้ามา
  • จะแสดงรายชื่อ Top10 เมื่อเริ่มพิมพ์เครื่องหมาย #
 • New Suggest word suffix
  • จะแสดง "ส่วนหาง" ของคำอังกฤษที่พิมพ์เข้ามา เช่น เสนอ "tion" เมื่อพิมพ์ว่า "a-c-t" (action)
  • ระบบจะเริ่มทำงานที่ตัวอักษรที่ 3 นะคับ (ยกเลิกเมื่อมีการลบ)

.

[Version 1.5.1 - May 10, 2010]
 • Fixed FastDelete ไม่ทำงานในบางกรณี (@Oakyman แจ้งมา)
 • Fixed Header ของ Setting/ShortShake ผิด (@WinBN แจ้งมา)
 • (ขอขอบคุณ) @Bluemoko ให้ความรู้เรื่องที่คาใจมานานว่า "ทำไมบางเครื่องถึง Search ใน Market ไม่เจอ"

.

[Version 1.5.0 - May 5, 2010]
 • Fixed แก้บักกดสระอือแล้วระเบิด (@icez แนะนำทั้งบักและวิธีแก้แบบเบ็ดเสร็จ)
 • Fixed แก้บักบางปุ่มไม่มี "สั่น/เสียง" (อันนี้เจอเอง - ประจานตัวเองหน่อย)
 • New มีระบบตรวจจับการเขย่า โดยนำมาใช้ประโยชน์ ดังนี้
  • การเขย่า**แบบสั้น** โดยตั้งเป็นค่าใดๆใน KBActions ได้ (ตอนนี้ = Fast/Delete/2 - ลบ 5 ตัว)
  • การเขย่า**แบบยาว** โดยตั้งเป็นค่าใดๆใน KBActions ได้ (ตอนนี้ = FastDelete/4 - ลบจนถึง Space)
  • การเขย่า**ต่อเนื่อง** โดยตั้งเป็นค่าใดๆใน KBActions ได้ (ตอนนี้ = FastDelete/5 - ลบทั้งหมด)
  • (หมายเหตุ) โปรดระวังมือถือหล่นจากการเขย่า
  • (หมายเหตุ) ความไวของวงจรจับการเขย่าในเครื่องมือถืออาจไม่เท่ากันในแต่ละรุ่น (ลองจูนดูคับ)
  • (หมายเหตุ) การตรวจจับการเขย่าจะทำงาน**เฉพาะ** เมื่อแป้นพิมพ์ของ 9420TKB เปิดขึ้นมาเท่านั้น นะคับ
  • (ตัวอย่าง) พิมพ์ทวิตไป 90% เกิดเปลี่ยนใจ (อยากลบหมด) ก้อเขย่า*ต่อเนื่อง* หันมาอีกที สะอาดเลยจร้า
 • New เปลี่ยน Keyboard Skin เป็น "Super-Black Skin" (แก้ปัญหาของ A88)
 • New [Remember Last Layout] จะคงแป้นที่ใช้ครั้งล่าสุดให้สำหรับเวลาปรับเปลี่ยน แนวตั้ง/นอน หรือโปรแกรม (@ExBoy แนะนำมา)
 • New [Use Extended Height] เพิ่ม option เพื่อขยายความสูงของปุ่ม (@Grab009 แนะนำมา)
 • New เพิ่ม "@.com" (อ่านว่า แอดท์-ดอท-คอม) ใน Popup Keyboard เหนือปุ่ม "c" (@ExBoy แนะนำ?)
 • New เพิ่ม "ไม้ยมก" ในแป้น แนวนอน ทุก layout
 • New เพิ่ม "ไม้ม้วน" ใน Popup Keyboard เหนือปุ่ม "ไม้มลาย"
 • New เพิ่ม "ไม้มลาย" ใน Popup Keyboard เหนือปุ่ม "ไม้ม้วน" (นอกกรอบดีม่ะ)
 • New เพิ่ม option ที่จะเลือกให้ผูก Swipe (การถู) เข้ากับ KBActions ใดๆก็ได้
 • New **KBActions** เพิ่ม control ของแป้นพิมพ์ ดังต่อไปนี้  • (ของเดิม) [Shifted], [Del], [KBChange], [GotoEng]
  • (เพิ่มเติม) [KBClose], [GoThai], [GoSymbol], [KBChange/Backward] (@Lifez แนะนำมา)
  • (เพิ่มเติม) [FastDel/1] = กดลบ 3 ครั้ง
  • (เพิ่มเติม) [FastDel/2] = กดลบ 5 ครั้ง
  • (เพิ่มเติม) [FastDel/3] = กดลบ 7 ครั้ง
  • (เพิ่มเติม) [FastDel/4] = กดลบไปจนกว่าจะเจอ Space
  • (เพิ่มเติม) [FastDel/5] = กดลบไปจนหมด
 • อื่นๆ ผ่าตัดโครงสร้างบางส่วนให้ทำงานเร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรน้อยลง ดังนี้  • Last-minute Allocation สำรองหน่วยความจำเมื่อจะใช้งานเท่านั้น (เดิม=ใช้/ไม่ใช้... จองไว้ก่อนพ่อสอนไว้)
  • Modular-ization จัดกลุ่มคุณสมบัติที่ใช้น้อยครั้งลงเป็น module ต่างหาก จึงจะไม่สิ้นเปลื่องใดๆเลยถ้าไม่มีการเรียกใช้งาน (หรือที่ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือถ้าหยุดเรียกใช้งานสักพักก็จะคืนทรัพยากรให้ส่วนรวม)

.

[Version 1.3.1 - Mar 19, 2010]
 • New คุณสมบัติการตั้งให้ Font บนปุ่มใหญ่ขึ้น สำหรับหน้าจอขนาดเล็ก เช่น HTC Tatoo

  หมายเหตุ Font จะเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการเปลี่ยน Keyboard จากแนวตั้งไปแนวนอน (หรือกลับกัน) หนึ่งครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ 9420TKB ทำการ reload ตัว keyboard skin ตัวใหม่

 • new เพิ่มคุณสมบัติ @MyKey ให้แก่ปุ่มทั้ง 11 ปุ่มบน Pop-up Keyboard เหนือปุ่ม KBClose โดยปุ่ม @MyKey จะสามารถตั้งค่าได้จากหน้า Advanced Setting
 • new เพิ่ม Setting สำหรับการปิด(หรือเปิด) คำเตือนของ 9420TKB

.

[Version 1.3.0 - Mar 12, 2010]
 • Fixed แก้บัก Auto First Capital ให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
 • New เพิ่ม [ปุ่ม Del] ใน Keyboard “แนวนอน” ในทุก Layout
 • New เพิ่ม [ปุ่ม Del] ใน Keyboard “Finger1/แนวตั้ง” 
 • New เพิ่ม [ปุ่ม 9420TKB Setting] ใน Pop-up Keyboard เหนือ [ปุ่ม "@"]
    Warning รองรับสูงสุดได้ที่ R 2.1.0 เท่านั้นนะคับ [Version 1.2 - Mar 04, 2010]
 • Fixed แก้บักเรื่องการพิมพ์ตัว “สระ อือ (Sara Uee)”
    Warning รองรับสูงสุดได้ที่ R 2.1.0 เท่านั้นนะคับ [Version 1.1 - Date: Mar 03, 2010]
 • Compile บน Android R1.5

 • Fixed
  ข้อขัดข้องที่โปรแกรมจะถูก Force Close ตอนจะเปิดหน้า Setting
    Warning ใช้ได้ถึง R 2.1.0 เท่านั้นนะคับ     ขอขอบคุณ
 • @Tonoii ร่วมทดสอบผลิตภัณท์
 • @Icez  ร่วมทดสอบผลิตภัณท์

  (และเป็นผู้ส่ง log มาให้ จนถึงทางสว่าง…  แบบว่าคนใช้งานรู้วิธีแก้มากกว่าคนพัฒนา… แป่่วๆๆๆๆ)
[Version 1.0 - Date: Mar 01, 2010]
 • เวอร์ชันแรกที่ publish ใน Android Market
 • Compile บน Android R1.5
 • 5 Web Keys

Solution 9420 Blog